PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

KOMU JE MOJA POMOČ NAMENJENA?

Nudim pomoč posameznikom, parom, družinam in skupinam, ki se soočajo z osebnimi stiskami ter težavami v medosebnih odnosih, in vsem, ki si želijo nadaljnje osebnostne rasti ter razvoja. Delo opravljam z otroki v starosti nad 10 let, mladostniki in odraslimi.

OBLIKE DELA

Svojo pomoč nudim v okviru:

-individualne obravnave

-partnerskega svetovanja

-družinske obravnave

-skupinske obravnave

KOGNITIVNO-VEDENJSKO SVETOVANJE

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je priljubljena in učinkovita metoda za odpravo raznovrstnih težav (zasvojenost, težave z jezo, anksioznost, kronična utrujenost, depresija, motnje hranjenja, težave v medosebnih odnosih, fobije, panične motnje, nizka samopodoba). Svetovalec se osredotoča na to, kako posameznik razmišlja in ravna, da bi mu pomagal pri njegovih čustvenih ter vedenjskih težavah. Študije kažejo, da se težave po kognitivno-vedenjski obravnavi ponovijo redkeje kot po drugih oblikah pomoči ali zdravljenju izključno z zdravili, kar dokazujejo tudi vse pogostejše napotitve zdravnikov.

CELOSTNA OBRAVNAVA

Pri svojem delu klienta obravnavam celostno – kot telesno, duševno, socialno in duhovno bitje. Pri tem je têrmin duhovno (povzeto iz logoterapije Viktorja E. Frankla) mišljen v smislu udejanjanja svobode in odgovornosti. Vsak človek ima možnost, da se svobodno odloča in ravna v skladu s svojo lestvico vrednot. Ker je hkrati odgovorno bitje, pa se mora v dani situaciji odločiti, ali bo določeno vrednoto, ki ga vleče, uresničil ali ne. Ne gre torej za zunanjo svobodo ali prostost, ampak za značilno človeško, notranjo, duhovno svobodo osebnega odločanja med stvarnimi možnostmi.

SVETOVANJE V GIBANJU

Svetovanje v gibanju pomeni svetovalno delo na prostem (ang. outdoor ali walk and talk therapy), stran od zaprtih prostorov, elektronike in pomanjkanja zraka. Svetovanje v gibanju je v Sloveniji novost, v tujini pa uveljavljena metoda dela. Ugodno vpliva na telesno pripravljenost, zmožnost razmišljanja in sprostitev. Posebej primerna je za vse, ki bi radi skrb za svojo osebnostno rast in dobro počutje združili s telesno aktivnostjo na svežem zraku, za tiste s prekomerno telesno težo in vse, ki se soočajo z napetostjo ali depresijo. Fizična aktivnost dokazano izboljšuje psihično kondicijo.

BIBLIOTERAPIJA

Izraz biblioterapija pomeni uporabo literature v zdravilne namene. Knjiga nam lahko razkrije like, katerih težave so včasih zelo podobne našim in ki razmišljajo podobno kot mi, omogoča sprostitev, odmik od lastnega življenja ter obveznosti ali pa nudi zatočišče v času duševne stiske. Ravno skozi branje kakovostne literature lahko vstopamo v globlje strukture svoje duševnosti. Pri svojem delu prepletam uporabo izbrane literature znotraj srečanj z uporabo le-te med posameznimi srečanji, kar je še posebej zaželjeno med ljubitelji branja.

SKUPINSKO SVETOVANJE

Skupinsko svetovanje je posebna oblika dela, pri čemer gre za obravnavo 5-10 oseb, ki se soočajo s podobno ali drugačno problematiko. Predstavlja priložnost za druženje, ustvarjanje nove socialne mreže, izmenjavo mnenj in oblikovanje drugačnega pogleda na problem ter posledično njegovo razrešitev. Kot svetovalka v dinamiko skupine prispevam svoje znanje in veščine za učinkovito razreševanje težav udeležencev. Skrbim za prijetno klimo in ohranjanje individualnosti vsakega posameznika. Termine skupinskega svetovanja najdete tukaj.

PRIPRAVE NA SKUPNO ŽIVLJENJE

Razlike v vrednotah, mnenjih, željah in delovanju vsakega posameznika lahko zmanjšujejo kvaliteto skupnega življenja in povečajo možnost za razvezo. Priprave na skupno življenje so usmerjene predvsem v spoznavanje samega sebe, spoznavanje partnerja, v prepoznavanje in ustrezno izražanje čustev, urjenje učinkovite komunikacije ter v spoznavanje procesa skupne rasti in gradnje odnosov. Priprave lahko potekajo individualno ali v paru. Vključitev v priprave na skupno življenje predstavlja vajin odgovoren korak k skupni prihodnosti.

ČUJEČNOST

Čuječnost (mindfulness) pomeni posvečanje pozornosti z namenom večjega in neposrednega zavedanja sedanjega trenutka in vsega, kar ta obsega. Čuječi smo bolj povezani s svojim telesom in umom. Bolje se soočamo z različnimi življenjskimi izzivi in življenje živimo bolj polno. Posledice čuječega bivanja so boljši spanec, znižanje ravni stresa in anksioznosti, boljša samopodoba, več energije ter navdušenja. Čuječnost ni beg od težav in realnosti, ampak soočanje s tem s sprejemanjem, prijaznostjo ter sočutjem do sebe in drugih. Učenje čuječnosti in s tem izklapljanje življenja v načinu “avtopilota” je pomemben del kognitivno-vedenjske obravnave.

TRENINGI SPROŠČANJA

Tehnike sproščanja okrepijo zmožnost za soočanje z vsakodnevnimi obremenitvami, lajšajo nespečnost, zmanjšujejo simptome napetosti in izboljšujejo počutje, telesne procese, koncentracijo ter spomin. Pri svojem delu se poslužujem naslednjih sprostitvenih tehnik:

-dihalne tehnike

-progresivna mišična relaksacija

-sproščanje s pomočjo vizualizacije

-avtogeni trening

SEMINARJI IN DELAVNICE ZA ZAPOSLENE

Nudim širok nabor seminarjev in delavnic za manjše ter večje skupine zaposlenih:

-asertivni trening

-delavnice za izboljšanje komunikacijskih veščin

-kolegialni coaching – več o njem najdete tukaj

-trening za razvijanje čustvene inteligence

-sprostitvene tehnike

-ostale teme po dogovoru

DELAVNICE ZA ŠOLARJE

Nudim širok nabor delavnic za manjše skupine šolarjev:

-asertivni trening

-delavnice za izboljšanje komunikacijskih veščin

-trening za razvijanje čustvene inteligence

-sprostitvene tehnike

-sprejemanje različnosti

-premagovanje tesnobe

-delavnice za osebnostno rast in razvoj

-ostale teme po dogovoru

PREDAVANJA

Nudim kvalitetna predavanja na naslednjih področjih:

-Dobra komunikacija – ključ do uspeha in osebnega zadovoljstva

-Resnice, zmote in izzivi prehranjevanja sodobne družine

-Komunikacija z dementnimi osebami

-Kljub vsemu reči otroku DA – O mladostništvu in izzivih starševstva na otrokovi poti v odraslost

-Sreča(nje) s tesnobo

-drugo po dogovoru

Dobra psihoterapija Nova Gorica Dobra psihoterapija goriška Psihoterapija Nova Gorica Psihoterapija goriška Psihoterapevt Nova Gorica Psihoterapevt goriška Dober psihoterapevt Nova Gorica Dober psihoterapevt goriška Dobra psihoterapija Nova Gorica Dobra psihoterapija goriška Psihoterapija Nova Gorica Psihoterapija goriška Psihoterapevt Nova Gorica Psihoterapevt goriška Dober psihoterapevt Nova Gorica Dober psihoterapevt goriška

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close