Po-MOČ za mladostnike (12-19 let)

Mladostništvo ali adolescenca je razvojno obdobje med otroštvom in odraslostjo. Prične se z nastopom pubertete in konča z vstopom v odraslost. Od otroštva pa vse do izoblikovane odrasle osebnosti, ki je sposobna poskrbeti zase in za svoje potomce, je dolga in včasih precej turbulentna pot. Na tej poti vse pomembnejšo vlogo prevzemajo vrstniki. V vrstniški skupini namreč mladostnik zadovoljuje veliko svojih potreb, se z vrstniki identificira, pridobiva nove izkušnje, oblikuje nove vrednote in stališča ter preizkuša različne vloge. Vrstniška skupina je lahko posamezniku vir občutka varnosti in bližine ter izkušnja enakovrednega odnosa, včasih pa tudi vir stresa.

Usklajevanje novih nalog in vlog lahko mladostniku vzbuja občutek zmedenosti, lahko se prične podrejati vrstniški skupini in se z njo celo zlije, pogosto se pojavljata sram in socialna anksioznost. K nastanku stisk dodatno pripomorejo neurejene družinske razmere, slaba samopodoba, toge zahteve, pomanjkanje pozornosti in občutka varnosti, prekomerne šolske ter druge obveznosti in različne družbene situacije. Mladostniki niso še dovolj dobro opremljeni, da bi se lahko sami učinkovito soočili z večjimi duševnimi preizkušnjami, zato je včasih potrebna podpora strokovnjaka.

Kako prepoznati stisko mladostnikov?

Nanjo nas lahko opozorijo naslednji znaki: odklanjanje hrane, upad/dvig telesne mase, upad volje za druženje z vrstniki, opuščanje šolskih/študijskih obveznosti, samopoškodbeno vedenje, motnje razpoloženja, samomorilne misli, strah, pretirana zaskrbljenost, razdražljivost, izbuhi jeze, konfliktnost, agresivnost, napetost, poseganje po alkoholu ali drugih psihoaktivnih substancah, upad samostojnosti, jokavost, apatičnost, impulzivnost, spremenjeno vedenje, psihosomatske težave (ponavljajoče se prebavne težave, glavoboli, bolečine v trebuhu, motnje spanja ipd.), znaki zasvojenosti, izogibalno vedenje.

Sposobnosti za soočanje z različnimi stresorji se pri mladostnikih še razvijajo. Ker se sami težko spopadajo z izzivi, ki jih to obdobje in različne situacije prinašajo, potrebujejo trdno oporo staršev in po potrebi pomoč strokovnjaka.

Zakaj je smiselna čimprejšnja strokovna obravnava mladostnika v stiski?

 • Človekovi možgani se dokončno razvijejo šele v zgodnjih 20. letih, zato se čustveni in vedenjski vzorci v mladostništvu pospešeno utrjujejo.
 • Za normalen razvoj možganov je nujna ustrezna zadovoljitev potreb po varnosti in ljubezni.
 • Mladostniki so zaradi še nerazvitih sposobnosti soočanja z različnimi stresorji ranljivejši in se sami težko spopadajo z večjimi izzivi.
 • Mladostniki so bistveno bolj občutljivi in dojemljivi za vplive okolja v primerjavi z odraslimi, še posebej za tiste, ki ogrožajo zadovoljevanje njihovih razvojnih potreb.
 • Duševne stiske lahko ovirajo normalen osebnostni razvoj mladostnika.
 • O svoji stiski se mladostniki neradi pogovarjajo s starši in vrstniki. Njihova stiska s tem narašča.
 • Odnos s svetovalcem nudi mladostniku potreben občutek varnosti, zaupanja in brezpogojnega sprejemanja, da lahko krepi svoje moči za soočanje s težavami.
 • Mladostnik se skozi strokovno obravnavo spoznava, prepoznava svoje nekonstruktivne vzorce razmišljanja in vedenja ter jih postopoma preoblikuje. Krepi pozitivno samovrednotenje.
 • Mladostnik se tekom svetovanja nauči različnih tehnik, ki so mu v pomoč pri učinkovitejšem razreševanju prihodnjih izzivov. S tem se prekine utrjevanje nezaželenih navad.
 • Odsotnost obravnave duševnih motenj povečuje verjetnost za slabše izide (razvoj anksioznih ali osebnostnih motenj, kronične depresije, odvisnosti idr., ki se lahko nadaljujejo tudi v odraslost).
 • Obravnava težav, ki izvirajo iz otroštva in mladostništva, je v odrasli dobi dolgotrajnejša ter zahteva večje napore.
 • Neustrezna obravnava stisk iz otroštva in mladostništva pomembno poveča tveganje za prenos vzorcev razmišljanja, čustvovanja ter vedenja na potomce.
 • Osebne stiske močno zmanjšujejo posameznikovo funkcionalnost, uspešnost in zadovoljstvo.

Za katere mladostnike je kognitivno-vedenjska obravnava primerna?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je primerno za mladostnike, ki se soočajo:

 • z vedenjskimi in čustvenimi težavami ter s težavami na socialnem področju,
 • s težavami na področju šolanja/študija,
 • s psihosomatskimi težavami,
 • s prekomerno telesno maso,
 • z izgubo bližnje osebe/domače živali,
 • z ločitvijo staršev,
 • s telesno boleznijo,
 • z nizko samopodobo.

Mladostniki stisko občutijo, vendar je zaradi pomanjkanja izkušenj lahko ne zmorejo prepoznati ali ustrezno opisati, lahko jo želijo celo prikriti. Nerazrešene stiske v otroštvu in mladostništvu največkrat vodijo v nadaljevanje, poglabljanje in pojav novih težav ter duševnih motenj v odraslosti! V kolikor sumite na stisko mladostnika, ne odlašajte z iskanjem pomoči. Prepoznava in obravnava stiske v zgodnji fazi omogoča boljše izide. Skupaj lahko podpremo mladostnikove MOČI in preprečimo nepopravljivo!


V več kot desetih letih kontinuiranega dela na pedagoškem in svetovalnem področju so mi mladi povsem zlezli pod kožo. S svojo neizmerno energijo zmorejo ob ustreznem vodenju premagati še tako velike težave! Z ustvarjanjem ozračja topline, sprejemanja in popolne zaupnosti ter po potrebi ob sodelovanju s starši mladostniku pomagam krepiti njegove MOČI za soočanje s težavami. Počaščena sem, da mladim lahko pomagam pri lažjem prehodu v odraslost in h kakovostnejšemu bivanju, tudi v prihodnjih obdobjih življenja.


STIK Z MANO

Za pogovor o težavah in rezervacijo termina sem vam na voljo na:

dasa.cek.stepancic@gmail.com

031 734 233

Renče, Nova Gorica, svetovanje na daljavo

Vir besedila: deloma povzeto po Vpliv nerešenih otroških in mladostniških duševnih težav na kasnejše življenje (objavljeno na 24ur.com, 27. 6. 2021)

Psihoterapija za otroke Nova Gorica Psihoterapija za otroke Goriška Psihoterapevt za otroke Nova Gorica Psihoterapevt za otroke Goriška Psihoterapija za mladostnike Nova Gorica Psihoterapija za mladostnike Goriška Psihoterapevt za mladostnike Nova Gorica Psihoterapevt za mladostnike Goriška Dober psihoterapevt za otroke Nova Gorica Dober psihoterapevt za mladostnike Nova Gorica Dober psihoterapevt za otroke Goriška Dober psihoterapevt za mladostnike Goriška Psihoterapija za otroke Nova Gorica Psihoterapija za otroke Goriška Psihoterapevt za otroke Nova Gorica Psihoterapevt za otroke Goriška Psihoterapija za mladostnike Nova Gorica Psihoterapija za mladostnike Goriška Psihoterapevt za mladostnike Nova Gorica Psihoterapevt za mladostnike Goriška Dober psihoterapevt za otroke Nova Gorica Dober psihoterapevt za mladostnike Nova Gorica Dober psihoterapevt za otroke Goriška Dober psihoterapevt za mladostnike Goriška Psihoterapija za otroke Nova Gorica Psihoterapija za otroke Goriška Psihoterapevt za otroke Nova Gorica Psihoterapevt za otroke Goriška Psihoterapija za mladostnike Nova Gorica Psihoterapija za mladostnike Goriška Psihoterapevt za mladostnike Nova Gorica Psihoterapevt za mladostnike Goriška Dober psihoterapevt za otroke Nova Gorica Dober psihoterapevt za mladostnike Nova Gorica Dober psihoterapevt za otroke Goriška Dober psihoterapevt za mladostnike Goriška

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close