O MENI

Sem kognitivno-vedenjska svetovalka, predavateljica in publicistka. Po izobrazbi sem mag. psihosocialne pomoči.

Izvajam storitve psihosocialnega svetovanja za otroke v starosti nad 10 let, mladostnike in odrasle (v okviru individualne, partnerske, družinske ter skupinske oblike dela), poleg tega pa tudi predavanja in delavnice za podjetja, javne zavode ter društva. Posebno pozornost posvečam celostni obravnavi posameznika in po potrebi vključevanju pomembnih drugih. Svoje strokovno znanje kontinuirano nadgrajujem z aktivnimi udeležbami na izobraževanjih, s samostojnim raziskovalnim delom in objavo člankov. Imam 11 let delovnih izkušenj z mladostniki. Več let sem delovala kot asistentka za področje psihosocialne pomoči na Fakulteti za uporabne družbene študije, pri čemer sem svoje znanje in izkušnje prenašala na nove generacije svetovalcev. Sem idejni in izvedbeni vodja portala KVS Slovenija in avtorica Kodeksa etike v psihosocialnem svetovanju Slovenije. Delujem znotraj Centra za anksioznost ter Centra za osebni razvoj in izobraževanje PoMOČ.

Obožujem naravo in športne aktivnosti. Z družino živim v okolici Nove Gorice. Pri delu in v življenju nasploh me vodi prepričanje, da življenje ni generalka, ampak vsak trenutek znova premiera. Zato ni nepomembno, ali dneve le preživimo ali v njih resnično živimo.

DIPLOMSKO IN PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE

Fakulteta za vede o zdravju, smer Zdravstvena nega (zaključek jul. 2011)

Fakulteta za uporabne družbene študije, smer Psihosocialna pomoč (zaključek sept. 2018)

DODATNA IZOBRAŽEVANJA

Pedagoško-andragoško izobraževanje (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, zaključek jun. 2014)

Kolegialno podpiranje s pomočjo veščin coachinga (Zavod RS za šolstvo, zaključek feb. 2016)

Strategije razvijanja čustvene inteligentnosti in učinkovite komunikacije (Zavod RS za šolstvo, zaključek dec. 2016)

EFT (EFT International, zaključek 2. stopnje maj 2020)

Naučite svojega otroka razmišljati (Nastja Mulej, zaključek jun. 2020)

Terapija sprejemanja in predanosti (ACT) (center Persona, mar. 2021)

Koncepti in veščine obravnave anksioznosti/depresije (center Persona, nov. 2021-jun. 2022)

ČLANKI in PUBLIKACIJE

Logoterapevtski holistični vidiki vzgoje in izobraževanja (logopedagogika) – v znanstveni monografiji Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla (avtorji Sebastjan Kristovič, Daša Cek Stepančič, Jasmina Kristovič idr., 2018)

O monografiji

Kljubovati izzivom sodobnega časa z vzgojo z ljubeznijo in redom – v pedagoški reviji Educa (marec/april 2019, letnik XXVIII)

Kodeks etike v psihosocialnem svetovanju Slovenije (november 2021)

INTERVJUJI

Za več kliknite izbrano vsebino

DRUGE DELOVNE IZKUŠNJE

Šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola (delovno mesto profesorice, od leta 2011)

Fakulteta za uporabne družbene študije (delovno mesto asistentke za področje psihosocialne pomoči, 2018-2021)

Dobra psihoterapija Nova Gorica Dobra psihoterapija goriška Psihoterapija Nova Gorica Psihoterapija goriška Psihoterapevt Nova Gorica Psihoterapevt goriška Dober psihoterapevt Nova Gorica Dober psihoterapevt goriška Dobra psihoterapija Nova Gorica Dobra psihoterapija goriška Psihoterapija Nova Gorica Psihoterapija goriška Psihoterapevt Nova Gorica Psihoterapevt goriška Dober psihoterapevt Nova Gorica Dober psihoterapevt goriška

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close